Nyayu

Iꞌya kuú djuꞌva nyayu tsa tsatsi ñayɨvɨ ndaꞌvi tsa iyo iꞌya tatu kuñun djandu luꞌlu tsuun,


Leyenda

ta kuñun kutuꞌvon kuꞌva iyo ñayɨvɨ ndaꞌvi ñaꞌa ñuun ya