Xiñaꞌñun yañi yo

Iꞌya kuu tandɨꞌɨ yañi yo veꞌe ñuꞌun 

Ñun kuꞌva yo

Ñun kuꞌva yo

Nu djakuaku ra yañi yo noo viko tandaꞌa

Nu djakuaku ra yañi yo noo viko tandaꞌa

Tsiyo nu nyaá djɨvɨ yuꞌu kaꞌan ñayɨvɨ

Tsiyo nu nyaá djɨvɨ yuꞌu kaꞌan ñayɨvɨ

Noo foco kaꞌnu

Noo foco kaꞌnu

Nu tyiꞌi taꞌan ndi xiꞌñu ndi

Nu tyiꞌi taꞌan ndi xiꞌñu ndi